کتابخانه گزیر

کتابخانه راسخ گزیر

   « برنامه  کلاسی زبان افق گزیر »

نام کتاب          زمان برگزاری          روزهای برگزاری کلاس          نام معلمlogo

Pocket 2            ساعت ۷-۸            شنبه، دوشنبه، چهارشنبه        خانم نیازمند

Pocket 3            ساعت ۶-۷            شنبه، دوشنبه، چهارشنبه        خانم نیازمند

Magic Time 1     ساعت ۶-۷            شنبه، دوشنبه، چهارشنبه        خانم آرمون

Magic Time 1     ساعت ۵/۳۰-۶/۳۰  یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه   خانم ساربانی

English Time 1   ساعت ۵-۶           شنبه، دوشنبه، چهارشنبه         خانم آرمون

English Time 1   ساعت ۵/۳۰-۶/۳۰  یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه   خانم فرید

English Time 1   ساعت ۶/۳۰-۷/۳۰  یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه   خانم فرید

English Time 2   ساعت ۵-۶           شنبه، دوشنبه، چهارشنبه         خانم برهنجت

English Time 2   ساعت ۷/۴۵-۸/۴۵  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه        خانم برهنجت

English Time 4   ساعت ۷/۴۵-۸/۴۵  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه         آقای زارعی

English Time 5   ساعت ۸/۴۵-۹/۴۵  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه         خانم آرمون

English Time 5   ساعت ۷/۳۰-۸/۳۰  یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه   آقای حسینی ( خواهران )

English Time 5   ساعت ۸/۴۵-۹/۴۵  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه         آقای زارعی ( برادران )

Free discussion1 ساعت ۹/۳۰-۱۱   شنبه، دوشنبه، چهارشنبه          خانم برهنجت

Free discussion1 ساعت ۹/۳۰-۱۱   یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه    آقای حسینی

Four corner 3     ساعت ۹/۳۰-۱۱   شنبه، دوشنبه، چهارشنبه          آقای حسینی

 

 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

جستجو

مطالب محبوب

بخش نوجوانان

در این بخش منابع و سایت های مرجع زبان برای ...

مسابقه بزرگ اطلاعات عمومی ویژه روز دختران

کتابخانه راسخ گزیر به ­مناسبت روز دختران اقدام به برگزاری ...

مسابقه ی عکاسی در گزیر

فرصتی استثنایی جهت به اشتراک گذاشتن عکسهای خود با شرکت ...

کلاس های تقویتی دبیرستان و تست کنکور

بدینوسله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 94 می ...

رتبه های برتر کنکور گزیر

دست اندرکاران کتابخانه عمومی مشارکتی راسخ گزیر ضمن ارج نهادن ...